Nederlands

Karma
Footprints

Plant bomen als dank voor uw klanten. Zeg dankjewel en doe een boom kado!

Schenk boomplant-kaartjes aan uw klanten

Vergroen uw producten en diensten en plant bomen voor elke deal, transactie, aankoop, aanbieding of (x) uitgegeven budget

CREËER BEWUSTE KLANTEN

Positieve impact!

Hoe? Voeg naast je reguliere aanbod Karma Footprints toe voor je klanten en zie hun reacties!

Laat je klanten glimlachen – Geef een boom kado!


Voeg Karma Footprints toe aan hotel, abonnementen, advertenties, IT, vluchten, telecom, reizen, financiële diensten, transport, brandstof, kleding, elektronica, restaurant, bar, verhuur, energie, enz.

Ons enige doel:
Zoveel mogelijk bomen planten voor uw budget.


Hoe? Ecologisch, duurzaam, door lokale gemeenschappen en herbebossingsprojecten, armoedebestrijding, landschapserosie en wereldwijde klimaatverandering.

De allerbeste tijd om een ​​boom te planten was 25 jaar geleden. De op één na beste tijd om een ​​boom te planten is vandaag.

ONS BOOMPLANT-AANBOD:
SELECTEER UW GROENE BUDGET

Gewoon de meeste bomen voor uw budget.
Laat uw klanten glimlachen en kijk wat u ervoor terugkrijgt

Het proces: Selecteer uw abonnement | Wij planten bomen| Wij verzorgen de cadeaus voor uw klanten:
150 bomen: bedankkaartjes weggeven | 2000 bomen: boom plus certificaat | 25.000 bomen: boom & roll-up-banner plus logo

Onze partner voor het planten van bomen is een 501c3 non-profitorganisatie wiens missie het is om arme dorpelingen een eerlijk loon te bieden als agenten van wereldwijd bosherstel: EdenProjects. Ze huren de allerarmsten in om op grote schaal inheemse soorten bos te laten groeien, planten en bewaken. Hun ’employ to plant-methodologie’ resulteert in een vermenigvuldiging van positieve sociaal-economische en milieumaatregelen. Tegen het jaar 2025 is hun doel om jaarlijks minimaal 500 miljoen bomen te planten en hoop te bieden door tienduizenden mensen te werkstellen in landen waar extreme armoede hoogtij viert. Door hun overheadkosten laag te houden, worden ze nu erkend als een van de meest kosteneffectieve herbebossingsprojecten ter wereld.

Neem contact op voor een introductie
VERGROEN UW RELATIES

Leiderschap is het planten van bomen onder wiens schaduw je nooit zult zitten.

Zamel geld in met je school door lokale bedrijven te betrekken bij het planten van bomen voor hun klantenbinding.

Wij zijn een organisatie van gepassioneerde groen denkende ondernemers (dochter & vader) die een planeet- en mensvriendelijke oplossing bieden voor een mooie nieuwe wereld. Onze service uitproberen? Neem contact met ons op voor een kennismaking!

Wie bomen plant, doet dat ten gunste van de toekomstige generatie

Sponsor bomen voor uw klanten en geef hen en uzelf een goed gevoel. We zullen zoveel mogelijk bomen planten. Je ondersteunt gecertificeerde wereldwijde kwaliteitsprogramma’s ter bestrijding van armoede en klimaatverandering door middel van herbebossingsprogramma’s.

Over ons:

Oprichters:
Luc van Poelje (1969)
Sam van Poelje (2006)

Organisatie : We zijn een bedrijf met winstoogmerk, om effectiever door onze financiële en juridische mogelijkheden te navigeren om onze missie te bereiken en meer mensen aan te trekken. Praat tegen ons😉

Missie: Plant zoveel mogelijk bomen, steun de strijd tegen klimaatverandering en armoede, plaats lokaal onderwijs en stimuleer kinderen en promoot programma’s voor het planten van bomen. Met andere woorden: Klantbinding door groene relatiegeschenken.

De natuur geneest ons, zodat wij de natuur kunnen genezen

Luc van Poelje

Bomen veranderen het klimaat méér dan wetenschappers vermoedden

Een groeiend aantal onderzoeken suggereert dat modellen van de opwarmende wereld een cruciaal ingrediënt hebben onderschat: vegetatie.

Het planten van bomen heeft het potentieel om de koolstofvastleggingscapaciteit van bossen te vergroten

Er zijn verschillende initiatieven voorgesteld om bosverlies en klimaatverandering tegen te gaan door het planten van bomen en het in stand houden en herstellen van bosecosystemen. Deze initiatieven zijn zowel geïnspireerd als geïnspireerd door wereldwijde beoordelingen van boom- en boskenmerken en hun bijdragen om de uitstoot van kooldioxide (CO2) te compenseren.

Plant bomen voor “carbon credits”

Toenemende concentraties van bepaalde atmosferische gassen, met name CO  2  , kunnen het van nature voorkomende broeikaseffect van de aarde versterken. Antropogene uitstoot van CO  2  wordt meestal in verband gebracht met verbranding van fossiele brandstoffen en ontbossing, die beide nauw verband houden met diverse economisch belangrijke activiteiten. Deze omstandigheid maakt het voor de samenleving moeilijk om snel grote reducties in de uitstoot van CO 2 te realiseren   . Het extensief planten van bomen kan bijdragen aan het compenseren van een deel van de antropogene uitstoot van CO  2  en andere stralingsactieve gassen (RAG’s). Groeiende planten fixeren atmosferische CO  2hun accumulerende biomassa omzetten in organische koolstof, en ecologische budgetten suggereren dat aanzienlijke koolstofkredieten kunnen worden bereikt door grote aantallen bomen te planten, zowel in stedelijke als landelijke omgevingen. Bovendien worden veel extra niet-koolstofvoordelen voor het milieu bereikt door bomen te planten op uitgestrekte gebieden.